APS LIMBURG - APS en Autisme (Klassiek)
APS LIMBURG - De Revolutionaire Pijnbestrijding
Klassiek autisme
 
Klassiek Autisme valt onder de autismespectrumstoornissen (ASS). Andere vormen van ASS zijn:
 
  • Syndroom van Asperger
  • Rett - syndroom
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
  • PDD-NOS
 
Symptomen ASS is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen.
Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden. Deze beperkingen komen bij alle mensen met ASS in meer of mindere mate voor:
 
  • Sociale interactie en verbeelding. Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.
  • Communicatie en (lichaams)taal. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.
  • Stereotiepe interesses en gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

Naast de drie hierboven beschreven beperkingen kent klassiek autisme enkele specifieke symptomen die erg op de voorgrond treden.
Mensen met autisme zijn vaak overgevoelig voor prikkels van buitenaf en zijn erg beperkt in hun sociale interacties. Tweederde van de mensen met klassiek autisme heeft een IQ onder het gemiddelde. Bij mensen met autisme is er vaak sprake van stereotiep gedrag.
                                                                                               Bron: Hersenstichting Nederland
 
 
 
 
 
 
Autisme is niet te genezen, echter APS therapie kan een ondersteunig bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
 
Belangrijk om te weten: de behandeling is volledig pijnloos en niet beangstigend.