APS LIMBURG - APS en Autisme (Spectrum)
APS LIMBURG - De Revolutionaire Pijnbestrijding
Autismespectrumstoornissen (ASS)
 
Een autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is.
ASS begint op jonge leeftijd en speelt het gehele leven een rol. Het heeft gevolgen voor vele aspecten van het leven, zowel voor het kind als zijn omgeving. Vaak gebruikt men de term autisme als men eigenlijk een autismespectrumstoornis bedoelt.
(Klassiek) autisme is echter een vorm van ASS.
 
Andere vormen zijn: het syndroom van Asperger en PDD-NOS.
Symptomen ASS is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden.
 
Deze beperkingen komen bij alle mensen met ASS in meer of mindere mate voor:
 
  • Sociale interactie en verbeelding. Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.
  • Communicatie en (lichaams)taal. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.
  • Stereotiepe interesses en gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.
                                                                                           Bron: Hersenstichting Nederland
 
 
 
 
Autisme is niet te genezen, echter APS therapie kan een ondersteunig bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
 
 
Belangrijk om te weten: de behandeling is volledig pijnloos en niet beangstigend.